Misc  |  קלוגר, מענדי  |  SKU: 164619

סאבאטא דער צדיק ר’ לייזער נאנעס זצ"ל חלק ד - אידיש קומיק

£26.44
Shipping calculated at checkout.

Description

דער אטעם־פארכאפנדער, דראמאטישע, מוסר השכל'דיגע געשיכטע וועלכע איז באשריבן אינעם בעסט-סעלער בוך 'סאבאטא' איז יעצט ערשינען דער פערטער און לעצטער באנד אין א הערליכע קאמיקס. * אוֹיךְ וֶוען דִי תְּקוּפָה פוּן ר' לֵייזֶערְ'ס אַרֶעסְט הָאט זִיךְ שׁוֹין גֶעהַאלְטְן בַּיים עֶנְדִיגְן, הָאט זִיךְ דִי קֵייט פוּן זַיינֶע לַיידְן נָאכְנִישְׁט גֶעעֶנְדִיגְט. אֵיינְמָאל אוּן נָאכְאַמָאל טְרֶעפְט עֶר זִיךְ אִין אַ לֶעבְּנְס גֶעפַאר. אָבֶּער ר' לֵייזֶער נַאנֶעס פַארְלִירְט נִישְׁט זַיין פֶעלְזְן פֶעסְטֶע אֱמוּנָה אוּן בִּטָּחוֹן אַז אַלֶעס אִיז פוּן השי"ת אוּן אַלֶעס אִיז לְטוֹבָה. אוֹיךְ אִין דִי שְׁוֶוערְסְטֶע, שְׁרֶעקְלִיכְסְטֶע אוּמְשְׁטֶענְדְן, וֶוען עֶר זֶעט דֶעם טוֹיט פַאר דִי אוֹיגְן, הַאלְט עֶר זִיךְ אָן אִין דִי קַאפִּיטְלֶעךְ תְּהִלִּים אוּן אִין דִי פְּרָקִים פוּן 'תַּנְיָא' וָואס עֶר גֶעדֶענְקְט אוֹיסְנְוֵויינִיג, שֶׁעפְּנְדִיג פוּן זֵיי חִיזּוּק. וֶוען עֶר וֶוערְט אוֹיפְגֶענוּמֶען צוּ דִי "גְרִינְגֶע" אַרְבֶּעט פוּן הִיטְן דִי בְּרוֹיט מַאגַאזִין, טוּעֶן דִי אַרֶעסְטַאנְטְן-גַּנָּבִים אָנְוֶוענְדְן אַלֶע מִיטְלֶען אִים צוּ פַארְפְּלָאנְטֶערְן פוּנְדָאסְנַיי מִיטְ'ן רִשְׁעוּת'דִיגְן הַארְטְנֶעקִיגְן לַאגֶער אָפִיצִיר. אוֹיךְ דֶער בְּרוּטַאלֶער אָפִיצִיר אַלֵיין זוּכְט אַרוֹיפְצוּאוַוארְפְן אוֹיף ר' לֵייזֶער פְרִישֶׁע בִּלְבּוּלִים, כְּדֵי זַיין לַאנְגֶער שְׁוֶוערֶע אַרֶעסְט זָאל פַארְלֶענְגֶערְט וֶוערְן מִיט נָאךְ צֶען יָאר. אַן עֶקְסְטֶער בֵּייזְוִוילִיגֶער פְּלַאן וֶועבְּט זִיךְ צוּ אָפְּשְׁוַואכְן ר' לֵייזֶערְ'ן פִיזִישׁ אוּן גַייסְטִישׁ, אוּן אִים בְּרֶענְגֶען צוּ אוּנְטֶערְשְׁרַייבְּן אַז עֶר אִיז מוֹדֶה אִין אַ רַייעֶ הַארְבֶּע פַארְבְּרֶעכְנְס וָואס עֶר אִיז קֵיינְמָאל נִישְׁט בַּאגַאנְגֶען. אָבֶּער ר' לֵייזֶער בְּרֶעכְט נִישְׁט אוּנְטֶער אוּן לָאזְט וִויסְן דֶעם אוֹיסְפָארְשֶׁער אַנְטְשְׁלָאסְן: "קֵיינְמָאל וֶועל אִיךְ נִישְׁט אוּנְטֶערְשְׁרַייבְּן!" אִין דֶעם פֶערְטְן-לֶעצְטְן טֵייל פוּן דִי סֶערְיֶע וֶועלְן מִיר בַּאגְלֵייטְן דֶעם לֶעגֶענְדַארְן חָסִיד, דֶער מְסִירוּת נֶפֶשׁ אִיד, אִין דִי לֶעצְטֶע תְּקוּפָה פוּן זַיין אַרֶעסְט, גָּלוּת אוּן עֲבוֹדַת פֶּרֶךְ וָואס דִי קָאמוּנִיסְטְן הָאבְּן אִים צוּגֶעטֵיילְט, אוּן זִיךְ בַּאקֶענֶען מִיט אַ נַייעֶ וֶועלְט פוּן אֱמֶתֶ'ע אִידִישֶׁע הֶעלְדִישְׁקַייט – אַלֶעס אִין דִי אֵייגְנְאַרְטִיגֶע קַאמִיקְס סֶערְיֶע אִיבֶּער זַיין וואוּנְדֶערְלִיכֶע לֶעבְּנְס גֶעשִׁיכְטֶע, בַּאאַרְבֶּעט פַאר קִינְדֶער אִין צוּגָאבּ צוּ קָאלִירְפוּלֶע בִּילְדֶער. אַן אָטֶעם פַארְכַאפְּנְדֶע דְרַאמַא מִיט מֶעכְטִיגֶע גַייסְטְרַייכֶע לֶערְנוּנְגֶען. Age: 8+

Specifications

 • Author
  קלוגר, מענדי
 • Cover
  Hardcover

Reviews (0)

Payment & Security

Payment methods

 • American Express
 • Apple Pay
 • Diners Club
 • Discover
 • Mastercard
 • PayPal
 • Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Misc

סאבאטא דער צדיק ר’ לייזער נאנעס זצ"ל חלק ד - אידיש קומיק

£26.44
דער אטעם־פארכאפנדער, דראמאטישע, מוסר השכל'דיגע געשיכטע וועלכע איז באשריבן אינעם בעסט-סעלער בוך 'סאבאטא' איז יעצט ערשינען דער פערטער און לעצטער באנד אין א הערליכע קאמיקס. * אוֹיךְ וֶוען דִי תְּקוּפָה פוּן ר' לֵייזֶערְ'ס אַרֶעסְט הָאט זִיךְ שׁוֹין גֶעהַאלְטְן בַּיים עֶנְדִיגְן, הָאט זִיךְ דִי קֵייט פוּן זַיינֶע לַיידְן נָאכְנִישְׁט גֶעעֶנְדִיגְט. אֵיינְמָאל אוּן נָאכְאַמָאל טְרֶעפְט עֶר זִיךְ אִין אַ לֶעבְּנְס גֶעפַאר. אָבֶּער ר' לֵייזֶער נַאנֶעס פַארְלִירְט נִישְׁט זַיין פֶעלְזְן פֶעסְטֶע אֱמוּנָה אוּן בִּטָּחוֹן אַז אַלֶעס אִיז פוּן השי"ת אוּן אַלֶעס אִיז לְטוֹבָה. אוֹיךְ אִין דִי שְׁוֶוערְסְטֶע, שְׁרֶעקְלִיכְסְטֶע אוּמְשְׁטֶענְדְן, וֶוען עֶר זֶעט דֶעם טוֹיט פַאר דִי אוֹיגְן, הַאלְט עֶר זִיךְ אָן אִין דִי קַאפִּיטְלֶעךְ תְּהִלִּים אוּן אִין דִי פְּרָקִים פוּן 'תַּנְיָא' וָואס עֶר גֶעדֶענְקְט אוֹיסְנְוֵויינִיג, שֶׁעפְּנְדִיג פוּן זֵיי חִיזּוּק. וֶוען עֶר וֶוערְט אוֹיפְגֶענוּמֶען צוּ דִי "גְרִינְגֶע" אַרְבֶּעט פוּן הִיטְן דִי בְּרוֹיט מַאגַאזִין, טוּעֶן דִי אַרֶעסְטַאנְטְן-גַּנָּבִים אָנְוֶוענְדְן אַלֶע מִיטְלֶען אִים צוּ פַארְפְּלָאנְטֶערְן פוּנְדָאסְנַיי מִיטְ'ן רִשְׁעוּת'דִיגְן הַארְטְנֶעקִיגְן לַאגֶער אָפִיצִיר. אוֹיךְ דֶער בְּרוּטַאלֶער אָפִיצִיר אַלֵיין זוּכְט אַרוֹיפְצוּאוַוארְפְן אוֹיף ר' לֵייזֶער פְרִישֶׁע בִּלְבּוּלִים, כְּדֵי זַיין לַאנְגֶער שְׁוֶוערֶע אַרֶעסְט זָאל פַארְלֶענְגֶערְט וֶוערְן מִיט נָאךְ צֶען יָאר. אַן עֶקְסְטֶער בֵּייזְוִוילִיגֶער פְּלַאן וֶועבְּט זִיךְ צוּ אָפְּשְׁוַואכְן ר' לֵייזֶערְ'ן פִיזִישׁ אוּן גַייסְטִישׁ, אוּן אִים בְּרֶענְגֶען צוּ אוּנְטֶערְשְׁרַייבְּן אַז עֶר אִיז מוֹדֶה אִין אַ רַייעֶ הַארְבֶּע פַארְבְּרֶעכְנְס וָואס עֶר אִיז קֵיינְמָאל נִישְׁט בַּאגַאנְגֶען. אָבֶּער ר' לֵייזֶער בְּרֶעכְט נִישְׁט אוּנְטֶער אוּן לָאזְט וִויסְן דֶעם אוֹיסְפָארְשֶׁער אַנְטְשְׁלָאסְן: "קֵיינְמָאל וֶועל אִיךְ נִישְׁט אוּנְטֶערְשְׁרַייבְּן!" אִין דֶעם פֶערְטְן-לֶעצְטְן טֵייל פוּן דִי סֶערְיֶע וֶועלְן מִיר בַּאגְלֵייטְן דֶעם לֶעגֶענְדַארְן חָסִיד, דֶער מְסִירוּת נֶפֶשׁ אִיד, אִין דִי לֶעצְטֶע תְּקוּפָה פוּן זַיין אַרֶעסְט, גָּלוּת אוּן עֲבוֹדַת פֶּרֶךְ וָואס דִי קָאמוּנִיסְטְן הָאבְּן אִים צוּגֶעטֵיילְט, אוּן זִיךְ בַּאקֶענֶען מִיט אַ נַייעֶ וֶועלְט פוּן אֱמֶתֶ'ע אִידִישֶׁע הֶעלְדִישְׁקַייט – אַלֶעס אִין דִי אֵייגְנְאַרְטִיגֶע קַאמִיקְס סֶערְיֶע אִיבֶּער זַיין וואוּנְדֶערְלִיכֶע לֶעבְּנְס גֶעשִׁיכְטֶע, בַּאאַרְבֶּעט פַאר קִינְדֶער אִין צוּגָאבּ צוּ קָאלִירְפוּלֶע בִּילְדֶער. אַן אָטֶעם פַארְכַאפְּנְדֶע דְרַאמַא מִיט מֶעכְטִיגֶע גַייסְטְרַייכֶע לֶערְנוּנְגֶען. Age: 8+
View product
Lehmanns

Our store will be back online in
00
DAYS
:
00
HRS
:
00
MINS
:
00
SEC
We will reopen at.