Misc  |  פרבר, ר' צבי הירש  |  SKU: 144295

כרם הצבי ה' כרכים

£35.00
Shipping calculated at checkout.

Description

הרה"ג ר' צבי הירש פרבר נולד בשנת תר"מ בעיר הישיבה והתורה סלבודקה. הוא הגיעה לאנגליה בשנת עת"ר ליסד הישיבה במאנטשסטר. משם נתקבל לרב ב"בית הכנסת תלמוד תורה וביקור חולים בוועסט ענד"במערבה של לונדון, אז מרכז יהודי פועם יהדות. היה ידוע כאחד מגדולי התורה והיראה וכנואם שהמשיך לדרשותיו שומעים בהמונם. שמו יזכר לדורות הודות לעבודתו הספרותית. בין שנת תר"פ לשנת תש"ך קרוב לסוף ימיו הוציא לאור כעשרים חיבורים, רובם באגדה מושכת הלב וחלקם בבירורי הלכה. בכולם טבוע סגנונו האישי המבטא בבהירות מחשבותיו העמוקות. ספרות העשירה של חז"ל שימש כמקור לחידושיו המתובלים בספורים מגדולי הדורות וסיפורי־עם מדור הישן. רבים הם הדרשנים שהשתמשו ברעיונותיו קבל־עם, ורבים הם הבעל־בתים ותלמידי חכמים שספרי הרב הנעימו להם את השבת המשפחתי. זה מזמן שספרי הרב אזלו משוק הספרים. למלא חסרון זה הולכים ונדפסים "ספרי הרב פרבר" במהדורה חדשה זו, בצורה אחידה ונאה, באחד־עשרה כרכים המסודרים לפי תוכנן.

Specifications

 • Author
  פרבר, ר' צבי הירש
 • Cover
  Hardcover

Reviews (0)

Payment & Security

Payment methods

 • American Express
 • Apple Pay
 • Diners Club
 • Discover
 • Mastercard
 • PayPal
 • Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Misc

כרם הצבי ה' כרכים

£35.00
הרה"ג ר' צבי הירש פרבר נולד בשנת תר"מ בעיר הישיבה והתורה סלבודקה. הוא הגיעה לאנגליה בשנת עת"ר ליסד הישיבה במאנטשסטר. משם נתקבל לרב ב"בית הכנסת תלמוד תורה וביקור חולים בוועסט ענד"במערבה של לונדון, אז מרכז יהודי פועם יהדות. היה ידוע כאחד מגדולי התורה והיראה וכנואם שהמשיך לדרשותיו שומעים בהמונם. שמו יזכר לדורות הודות לעבודתו הספרותית. בין שנת תר"פ לשנת תש"ך קרוב לסוף ימיו הוציא לאור כעשרים חיבורים, רובם באגדה מושכת הלב וחלקם בבירורי הלכה. בכולם טבוע סגנונו האישי המבטא בבהירות מחשבותיו העמוקות. ספרות העשירה של חז"ל שימש כמקור לחידושיו המתובלים בספורים מגדולי הדורות וסיפורי־עם מדור הישן. רבים הם הדרשנים שהשתמשו ברעיונותיו קבל־עם, ורבים הם הבעל־בתים ותלמידי חכמים שספרי הרב הנעימו להם את השבת המשפחתי. זה מזמן שספרי הרב אזלו משוק הספרים. למלא חסרון זה הולכים ונדפסים "ספרי הרב פרבר" במהדורה חדשה זו, בצורה אחידה ונאה, באחד־עשרה כרכים המסודרים לפי תוכנן.
View product
Lehmanns

Our store will be back online in
00
DAYS
:
00
HRS
:
00
MINS
:
00
SEC
We will reopen at.