0 items

£0.00
Shopping cart
The world's biggest selection of Jewish books
כרם הצבי ה' כרכים

כרם הצבי ה' כרכים

פרבר, ר' צבי הירש

|

Misc

|144295|Hardcover|Stock: High
£35.00

Overview - הרה"ג ר' צבי הירש פרבר נולד בשנת תר"מ בעיר הישיבה והתורה סלבודקה. הוא הגיעה לאנגליה בשנת עת"ר ליסד הישיבה במאנטשסטר. משם נתקבל לרב ב"בית ... See more below

People who viewed this, also viewed these:

Additional Information

הרה"ג ר' צבי הירש פרבר נולד בשנת תר"מ בעיר הישיבה והתורה סלבודקה. הוא הגיעה לאנגליה בשנת עת"ר ליסד הישיבה במאנטשסטר. משם נתקבל לרב ב"בית הכנסת תלמוד תורה וביקור חולים בוועסט ענד"במערבה של לונדון, אז מרכז יהודי פועם יהדות. היה ידוע כאחד מגדולי התורה והיראה וכנואם שהמשיך לדרשותיו שומעים בהמונם. שמו יזכר לדורות הודות לעבודתו הספרותית. בין שנת תר"פ לשנת תש"ך קרוב לסוף ימיו הוציא לאור כעשרים חיבורים, רובם באגדה מושכת הלב וחלקם בבירורי הלכה. בכולם טבוע סגנונו האישי המבטא בבהירות מחשבותיו העמוקות. ספרות העשירה של חז"ל שימש כמקור לחידושיו המתובלים בספורים מגדולי הדורות וסיפורי־עם מדור הישן. רבים הם הדרשנים שהשתמשו ברעיונותיו קבל־עם, ורבים הם הבעל־בתים ותלמידי חכמים שספרי הרב הנעימו להם את השבת המשפחתי. זה מזמן שספרי הרב אזלו משוק הספרים. למלא חסרון זה הולכים ונדפסים "ספרי הרב פרבר" במהדורה חדשה זו, בצורה אחידה ונאה, באחד־עשרה כרכים המסודרים לפי תוכנן.

Author: פרבר, ר' צבי הירש

Stock Number: 144295

Publisher: Misc

Size: Regular

Binding: Hardcover

Color: Regular

Format: Classic

Nikud: Not Menukad